Pirkimo - užsisakymo taisyklės

Skrajutės/plakato/kortelės (toliau - gaminys ar gaminiai) užsakymo ir gamybos taisyklės (šiose taisyklėse vadinami: gamintojas ir pardavėjas InSpe,IĮ - Gamintojas, užsakovas ir pirkėjas - Klientas):

1. Užsakydamas gaminį/gaminius interneto svetainėje http://skrajutes.inspe.lt (skrajutes.inspe.lt - toliau vadinama interneto svetaine) Klientas patvirtina, jog susipažino, supranta ir sutinka su gaminio užsakymo ir gamybos taisyklėmis.
Gaminio užsakymo ir gamybos taisyklių patvirtinimas (susipažinau ir sutinku) interneto svetainėje yra tolygus patvirtinimui parašu.

2. Užsakymo vykdymo ir atsiskaitymo tvarka:
Kliento užsakymas pradedamas vykdyti tik pateikus visą medžiagą (maketą, foto nuotraukas kitus grafinius vaizdus elektroniniame formate) gaminio gamybai ir atlikus užsakymo apmokėjimą.
Apie užsakymo priėmimą patvirtinama el. paštu per vieną darbo dieną.  Gaminių kainos ir apmokėjimo tvarka gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo, tačiau gaminio kaina ir apmokėjimo tvarka negali būti keičiama jau užsakytiems gaminiams.
Klientas sutinka, kad jo pageidavimu išrašoma PVM sąskaita faktūra būtų suformuojama ir jam pateikiama elektroninėmis priemonėmis, bei jos išrašymui naudojami pateikti asmeniniai duomenys.

3. Užsakymo priėmimas ir perdavimas:
Gaminys atspausdinamas ir išsiunčiamas per septynias dienas nuo galutinio užsakymo pateikimo (gaminio pateikimu pripažįstama t. y. gaminio maketo pasirinkimas, apmokėjimas ir gamybai reikalingų foto nuotraukų ar kitų grafinių vaizdų persiuntimas į InSpe FTP serverį).
Išimtinais atvejais užsakymas gali būti atliktas skubos tvarka (per individualiai su Klientu aptartą terminą). Skubiems užsakymams taikomas 100 proc. antkainis. Apie skubų užsakymą InSpe privalo būti papildomai perspėta telefonu ir el. paštu prieš užsakymo pateikimą. Skubūs užsakymai išsiunčiami per kurjerių tarnybą ta pačią ar sekančią darbo dieną po pagaminimo.
Kliento užsakytas gaminys pristatomas per kurjerius arba klientas gali jį atsiimti InSpe biure.
Klientui pageidaujant, apie gaminio išsiuntimą gali būti pranešama el. paštu arba sms žinute.

4. Gamintojo teisės ir pareigos:
Už užsakytų gaminių nepagaminimą ir neperdavimą nurodytu užsakyme terminu Gamintojas neatsako, jei tai atsitinka ne dėl jo kaltės. Tokiu atveju problema sprendžiama atskiru Kliento ir Gamintojo susitarimu arba Lietuvos įstatymais numatyta tvarka.
Už gaminių pristatymą ir gaminio būklę transportavimo metu atsako kurjerių tarnyba, išskyrus pristatymo taisyklėse numatytas išimtis.
Gauta Kliento personalinė informacija ir maketai bei nuotraukos naudojamos tik kliento užsakymo vykdymui ir pristatymui. Ji viešai neskelbiama ir neplatinama.

5. Kliento teisės ir pareigos:
Klientas įsipareigoja nenaudoti pagamintų Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamoje veikoje.
Klientas pateikia savo ir teisingus personalinius duomenis ir naudoja savo finansinius resursus gaminių užsakymui.
Klientas turi teisę reikšti pretenzijas per 3 dienas po gaminio gavimo.

6. Baigiamosios nuostatos:
Ginčai dėl gaminio užsakymo ir gaminimo taisyklių nevykdymo ar pažeidimo sprendžiami atskiru Kliento ir Gamintojo susitarimu. Šalims nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka gamintojo buveinės vietos teisme.